Astroloji Nedir? Astroloji ile Astronomi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Astroloji, Fransızca’da “Astrologie” ve Yunanca’da “Astrologos” kelimelerinden türemiş bir kelimedir. Astro “gezegen” anlamı taşırken logos ise “mantık” anlamına karşılık gelir. Astroloji, gök cisimlerinin hareketlerinin insanın kaderine olan etkilerini tartışan bir ilimdir. Çoğu kaynakta Astroloji’nin bir bilim dalı olmadığı belirtilir. Genel olarak falcılık sanatı olarak tanımlanır. Özellikle matematikçiler, astrolojinin bir bilim dalı olmadığında oldukça kararlıdır.

Astroloji Neden Bilim Değildir ?

Aynı görüşler, astrolojinin varsayımlarının doğru çıkmasını bilinçaltı ile doğru orantılı olarak tanımlar. Onlara göre gezegenlerin hareketleri insanların kaderlerini etkilemez. Burçlar üzerine o kadar çok yorum vardır ki; biri tutmasa dahi diğerinin tutması son derece olasıdır. Bu durum sürpriz değil, olması gerekenin bir sebebe bağlanma ihtiyacıdır.

astroloji

Astrolojinin bilim dalı olarak görülememesinin en temel sebebi, kanıtlanamıyor olmasıdır. Bilim insanlarına göre, astrolojinin bilim sayılabilmesi için somut olarak üzerinde çalışılabilen veriler olmalı ve bu veriler üzerinde çalışılabilmesi gerekir. Aynı şekilde üzerinde çalışan verilerden alınan sonuçların güvenilirliğinin de yüksek olması gerekmektedir. Fakat bilindiği üzere, astroloji gözlemlerinden elde edilen sonuçlar kontrol edilemez ve istatistiksel sonuçlara dayandırılamaz. Bu durumda elde edilen bulgular yalnızca “varsayım” olarak kalmaya mahkûmdur.

Astroloji’ye gelen bir diğer eleştri ise; astrologlarla ilgilidir. Yapılan gözlemlerden tutmayan %90’lık kısmın değil, gerçekleşen %10’luk tesadüfî kısmın abartıldığı söylenir. Çoğu durumlarda kahve falından bir farkı olmadığı tartışma konusudur.

Matematik ve fizikçiler; bilimin, kendini sürekli geliştirip yeni verilerle bir üst seviyeye taşınması gerektiğini ve güncellenebilir olması gerektiğini savunur. Astroloji bu tanıma da uymamaktadır.

Astronomi Nedir ? Astroloji ve Astronomi’nin Farkı Nedir ?

Kişilerin içine düştüğü hatalardan biri Astronomi ile Astroloji’yi karıştırmalarıdır. Astroloji bir bilim değildir ancak Astronomi bir bilimdir. Astronomi, Yıldızlar, Güneş, Ay, Uzay gibi Dünya’nın dışında kalan tüm gezegen, cisim ve varlıkları inceleyen bilim dalıdır. Kısaca “Gökbilimi” olarak da anılır.

Astronomi ve Gök Bilimi, antik dönemlerden günümüze kadar sürekli ilgi odağı olmuştur. Orta Çağ’da ilerleyen Gök Bilimi araştırmaları, Rönesans dönemiyle daha büyük ilerleme kaydederek günümüze kadar ulaşmıştır. Astronomi’nin günümüzde 15 adet alt dalı olduğu biliniyor.

gökbilim

Astronomi İle Kimler İlgilenir ?

Gökbilimciler kendi aralarında “Teorik Gökbilimciler” ve “Gözlemsel Gökbilimciler” olarak ikiye ayrılır. Teorik Gökbilimciler, uzay ve gök sistemlerinin hâl ve hareketlerini incelerken Gözlemsel Gökbilimciler direkt olarak gezegenleri inceler. İki dal da birbiriyle entegre ve koordineli olarak ilerler.

Gökbilimciler, kendi aralarında tekrar “Gezegen Gökbilimcileri”, “Yıldız Astronomlar”, “Güneş Gökbilimcileri”, “Galaktik Gökbilimciler”, “Kozmologlar” gibi alanlara ayrılarak çalışmaya devam ederler. Gök cisimlerini inceleyen bilim insanlarına ise daha genel bir terim olan “Astronom” adı verilir.

astronom

Nasıl Astronom Olunur ?

Astronom ünvanı yalnızca “Uzay Bilimleri, Uzay Teknolojileri, Astronomi ve Uzay Bilimleri” gibi fakültelerden mezun olunması hâlinde hak kazanılabilir.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

green spot algae

Yeşil Nokta Yosunu

Yeşil nokta yosunu, bitkili akvaryumlarda sıkla görülen, özellikle cam ve sert yapraklı bitkilerde yeşil parlak …