Elemneşrahleke Suresi

Elemneşrahleke Suresi ve Fazileti

Elemneşrahleke olarak da bilinen İnşirah Suresi insanı ferahlatan, sıkıntılarından kurtulmasına vesile olan bir suredir. Kuran-ı Kerim’in 94. suresi olup 8 ayetten müteşekkildir. Duha suresi ile yakın ilgisi bulunan bu sureye Şerh suresi de denilmektedir. Bu surenin gayesi Allah Resulüne (s.a.v.) teselli vermektir. Zor dönemlerden sonra veya her zorluktan sonra bir kolaylığın olduğu bu surede belirtilmiştir. Bu zorluklara karşı durabilmek ve güç kazanabilmek gayesiyle Rab Teala’ya yönelmek ve ona ibadet etmenin gereğinden de bahsedilmektedir. Sıkıntılardan kurtulmak ve felaha kavuşmak için inşirah suresi sürekli okunmalı ve ayetlerine uygun şekilde bir hayat sürmeye çalışmalıyız. Şimdi DİB tarafından yapılan Türkçe Tercümesini okuyalım:

İnşirah Suresinin, Diyanet İşleri Başkanlığı meali şu şekildedir: “1-(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2-3- Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? 4- Senin şânını yükseltmedik mi? 5- Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 6- Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 7- Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. 8- Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

Görüldüğü üzere bu surenin 5-6. ayetlerinde güçlük ve zorluklarla birlikte bir kolaylığın olduğu belirtilmiştir. Elemneşrahleke suresinin fazileti için inşirah suresi faziletleri sayfasına bakınız. Arapça beyitlerde de bu ayetlerden yola çıkarak denilmiştir ki, iki kolaylığın arasında bir zorluk yani bir zorluğun iki kolaylık arasında bulunduğunu düşünmemiz gereği üzerinde durulmaktadır. Zaten inşirah kelime itibarıyla açılmak, ferahlamak, genişlemek gibi anlamlara gelmektedir. Buradan hareketle denilebilir ki, keder ve üzüntüler veya sıkıntılar seni bulanttığında hemen bu sureyi düşün ve ferahla.. Bu surenin 7. ayetinde ise bir işi tamam ettiğinizde hemen bir başkasına koyulmanın önemine de değinilmiştir. Böylece tüm zamanlar önemli işlerle değerlendirilecek ve üretken bi kul olarak hem kendine hem de insanlığa faydalı olunacaktır.

 • İnşirah Suresi Okunuşu
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  Elem neşrah leke sadrek
  Ve vada’na ‘anke vizreke
  Elleziy enkada zahreke
  Ve refa’na leke zikreke
  Feinne me’al’usri yüsren
  İnne me’al’usri yüsren
  Feiza ferağte fensab
  Ve ila rabbike ferğab
 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
  Senin için bağrını açmadık mı?
  İndirmedik mi senden o yükünü?
  O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
  Senin şanını yüceltmedik mi?
  Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
  Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
  O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
  Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Para kazanma yolları

Evde Ne Tür İşler Yaparak Para Kazanılabilir

Para kazanma yolları o kadar çok ki, kişi sadece kendisine uygun yolun hangisi olduğunu bulmak …