Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Nedir?

Bilindiği üzere, vergi matrahlarının hesabına enflasyonist etkilerin dikkate alınmaması, gerçek değil nominal gelirlerin vergilenmesine yol açmakta ve zaman içerisinde müteşebbisin öz sermayesinin aşınmasına yol açmaktadır. İşletme sermayesinin erimesi, işletmede oluşan fiktif veya sanal karların yüksek miktarda vergilenmesinin vuku bulması akabinde meydana gelmektedir.

2013_inflation_rates_map_of_the_world_per_international_monetary_fund-svg

Devletimizin kanunları arasında yazılı bulunan, 5024 sayılı “ Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  sayesinde ülkemizin vergi sisteminin adımları meydana gelen vergi idaresi ve vergi mevzuatının günün şartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılması ve enflasyonun mali tablolar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

Getirilen enflasyon muhasebesi ile TL olarak sunulan faaliyet sonuçları ve finansal tablolar, dönem sonlarında TL’nin satın alma gücüne göre endeksler yardımıyla düzeltilecektir. Enflasyon muhasebesinin karmaşık yapısı ve ilave kaynak ihtiyacı nedeni ile alt ve orta altı gelir grupları basit usul ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından kullanılamayacaktır.enflasyon-1

Belge düzeninin sağlanmasına yönelik oto kontrol sistemlerinin kurulmasına ağırlık verilmelidir. Örneğin, lokanta, restoran, kafe, bar vs. gibi yerlerde siparişlerin elektronik adisyonla verilmesi zorunlu kılınmalı hatta müşterinin bu adisyonu görmesi sağlanmalı ve bu elektronik adisyonların doğrudan yazarkasayla irtibatlandırılması, piyasa taksilerinde taksimetrelerin doğrudan yazarkasa işlevi de görmesinin sağlanması, benzin pompalarından verilen benzine göre hesaplanacak meblağın doğrudan yazarkasaya bağlanması, dolmuşlarda para verme usulünün kaldırılarak her yerden alınabilecek biletle ödeme yapılabilmesi ve bilet bedelleri üzerinden kesinti suretiyle vergi alınması gibi uygulamalar düşünülebilir.

ekonomi

Nitekim Maliye Bakanlığı, akaryakıt istasyonları ile ilgili benzin pompalarının doğrudan yazarkasaya bağlanması ile ilgili düzenlemeyi yürürlüğe koymuş bulunmakta olup, taksimetrelerle ilgili olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

Hesap Denetimi

Hesap denetimi, enflasyon muhasebesinde mali tabloların ülke hukuku ve mali mevzuatı çerçevesinde kabul görmüş muhasebe kaidelerine bağlı olarak düzenlenmiş muhasebe kayıtlarından hareketle gerçeği yansıtan bir yaklaşıma sahip olup olmadığının incelenmesine ve bu incelemeyi raporlaştırma fiiline denilir.

 

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Para kazanma yolları

Evde Ne Tür İşler Yaparak Para Kazanılabilir

Para kazanma yolları o kadar çok ki, kişi sadece kendisine uygun yolun hangisi olduğunu bulmak …