intifa hakkı

İntifa Hakkı Nedir? İntifa Çeşitleri Nelerdir?

Emlak sektöründe bilinmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu haklar Medeni Kanuna’da 795. maddesi ile düzenlenmiş halde bulunmaktadır. İntifa hakkı bir başkasına ait olan eşyadan belirli kurallar ile fayda görmeye imkan sağlar. Eşya, hak ve mal varlığı üzerinde kurulabilen bu hak, Medeni Kanuna göre düzenlenmiştir. Taşınır durumda ki mallarda hak sahibine teslim, taşınmazlarda ise tapuya kayıt oluşturulur. İntifa hakkını sağlayan taşınmaz malın oradan kalkması ile intifa hakkı da özelliğini yitirir. İntifa hakkı, birden çok kişi için ve ortak olarak da oluşturulabilir.

İntifa Çeşitleri

  1. Sözleşme ile kurulan intifa hakkı : Resmi senetlerin düzenlenmesi ve tapuya kayıt oluşturulması ile oluşur.
  2. Yasal intifa hakkı : Tapuya işlenmese bile kanunlar ile tanınmış hak çeşididir.
  3. Mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı : Mahkeme kararı ile tanınan intifa hak çeşididir.

İntifa Hakkı için İstenen Belgeler

  • Taşınmaz mala ait olan tapu senedi
  • Kişilerin nüfus cüzdanı
  • Temsilci var ise temsilci olduğuna dair belge
  • Mahkeme kararı var ise kesin sonuçlu mahkeme kararı İntifa Hak Örneği

Taşınmaz bir malın intifa hakkına sahip olarak kuru mülkiyeti yani diğer adıyla çıplak mülkiyeti çocuklarına ya da ailenize bağışlayabilirsiniz. Kuru mülkiyet taşınmaz mal değerinin 1/3’ü kabul edilir. Kalan 2/3 ise intifa hakkı ile size aittir. Bu şekilde yaşadığınız süre boyunca mallarınızın üzerinden her türlü faydalanmaya devam edebilirsiniz. Bunun aksine kuru mülkiyeti üzerinizde tutarak intifa hakkını da başkasına devredebilirsiniz.

İntifa Hakkı Sözleşmesi

Sözleşmenin ilk maddesinde adres ve tarafların isim soy isimleri belirtilir. İkinci maddede intifa hakkı sağlayan konudan bahsedilir. Üçüncü maddede hak sahibinin hakları ve yükümlülükleri sıralanırken dördüncü madde malikin yükümlülükleri sıralanır. Beşinci maddede ise intifa hakkının sona ereceği yıl belirtilir. Altı ve yedinci maddelerde de tebligat ve uyuşmazlık durumda yetkili olacak mahkemeler yazıldıktan sonra imzalar atılır.

sükna hakkı

Sükna Hakkı Nedir?

Medeni Kanun’un 823. maddesi ile düzenlenmiş olup oturum hakkını sağlar. Mülkte ikamet hakkı tanır. İntifa hakkı ile ilgili hükümleri barındırır ve miras ile devredilemez.

İrtifak Hakkı Nedir?

Kanunlar ile düzenlenmiş olan irtifak hakkı hak sahibine belirli haklar tanımış olsa da konusu geçen taşınmaz malı sahibinin bazı faydalardan yararlanmasını kısıtlar. İrtifak hakkı ancak özel sebepler olduğunda kullanım hakkı sağlar.

Bir diğer bilinmesi gereken de ayni hak kavramıdır. Ayni hak, herkes için kullanılabilir olduğundan korunması son derece önemli görülen hakları kapsar. İrtifak hakkı da bu kısıtlı ayni haklardan biri olmaktadır. Kişiye ve eşyaya bağlı olmak üzere ikiye ayrılır. Belli bir kişinin lehine tanındığında kişiye bağlı irtifak olarak adlandırılır. İntifa ve oturma hakkı sadece bir kişi lehine verilir. Bu aklar sadece hak tanınan kişiye özgüdür, ölüm ile son bulur. Hiçbir durumda da mirasçılara geçemez. Eşyaya bağlı irtifak ise mülkiyet hakkını konu alır.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Para kazanma yolları

Evde Ne Tür İşler Yaparak Para Kazanılabilir

Para kazanma yolları o kadar çok ki, kişi sadece kendisine uygun yolun hangisi olduğunu bulmak …