iş kazası nedir

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Halleri

İş kazaları ve meslek hastalıkları genel olarak işçilerin iş güvenliği konusunda eğitimsiz olması ve dikkatsiz bir şekilde çalışması, aynı zamanda işverenin de iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır. İşçilerin daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin işveren tarafından alınması gerekmektedir. Alınmakta olan iş güvenliği önlemleri güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği çalışma verimini arttırır ve aynı zamanda iş yerinde oluşabilecek maddi hasarları ve manevi hasarları ortadan kaldırır.

İş Kazalarının Nedenleri Ve İş Kazalarının Önlenmesi

İş kazalarının temel nedenleri arasında insan, makine, çevre ve yönetim gibi faktörler başrol oynamaktadır.
İnsan faktöründe; fiziksel nedenler ve psikolojik nedenler yer almaktadır. Bunlar; uykusuzluk, yorgunluk, hastalık, üzüntü, unutkanlık ve dikkatsiz davranışlardır. Makine faktöründe; arızalı ekipman, yetersiz kontrol ve bakım, eksik ve kusurlu koruyucular, hatalı makine yerleşiminden kaynaklanmaktadır. Çevre faktöründe; yetersiz çalışma bilgisi, uygun olmayan çalışma metodu, uygun olmayan çalışma ortamıdır. Yönetim faktöründe; yetersiz yönetim, eğitim eksikliği, talimatların tam olarak uygulanmaması, yetersiz güvenlik yönetim planı, işe uygun olmayan personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolü gibi faktörler etken göstermektedir.

İş Güvenliğine Uygun Çalışma Ortamı

İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkili yolu iş yerlerinde iş güvenliğine uygun bir çalışma düzeninin kurulmasıdır. İşletmelerde iş güvenliği önlemlerinin alınması iş kazalarının meydana gelme riskini en aza düşürmektedir. İşveren, mesleki risklerin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsayarak, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmelidir.

İş güvenliğine uygun çalışma ortamlarında çalışan işçiye iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim verilmelidir. Çalışma koşullarına bağlı olarak tüm güvenlik önlemleri alınmalı ve çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek işçi seçimi yapılmalıdır. İş yerlerinin sürekli olarak iş güvenliği uzmanı tarafından denetlenmesi de büyük etken sağlamakta ve çalışma verimini arttırmaktadır.

İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınması Gereken Tedbirler

İş kazalarının %88’i güvensiz davranışlardan, %10’u tehlikeli durumlardan ve %2’si ise önlenemez nedenlerden kaynaklanmaktadır. İş kazasından doğmakta olan zararlar arasında kaza sonucu ödenmekte olan tazminatlar, dava giderleri, kaza esnasında hasar gören tesis ve makine onarımı gibi hasarlar meydana gelmektedir. Bunlardan daha da önemlisi işçilerin sağlığına zarar gelebilmekte ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan kazalar çoğu kez ölümle sonuçlanabilmektedir.

İş kazalarının önlenebilmesi için yapılması gerekenler;
– İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi
– Sorumluluk sahibi olmak
– İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katılım sağlanması
– Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmak

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Propolis Nedir? Propolis Hakkında Bilgi

Balın arıların yaptığı tek şey olmadığını biliyor muydunuz? Arılar ayrıca iğne yapraklı ağaçların veya yaprak …