İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Hakkında Yapılması Gerekenler

İş sağlığı ve iş güveliğinin bazı temel ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar; planlama, süreklilik ve metod olarak bilinmektedir. Planlama ile işin neresinden başlanacağı, nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili planlamalar yapılır. Planlama ile yapılmakta olan tüm çalışmalar sürekli olarak devam ettirilmelidir. Yapılmakta olan tüm çalışmalar ve planlamalar teknik ve bilimsel yöntemler ile yapılmalıdır. Üretim araçlarının tasarlanması aşamasından başlayıp, üretim ve satış aşamasına kadar geçen süreçte mühendislik bilimlerinin tüm dalları iş sağlı ve iş güvenliği çerçevesi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca iş yerinde meydana gelmekte olan iş kazaları ve meslek hastalıkları söz konusu olduğunda hem koruyucu hekimlik hem de tedavi edici hekimliklerde de bütün dallar iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti altındadır.

İş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için hem işçinin hem de işverenin birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu durumda hem işçi daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışmış olur hem de işveren çalışan işçisinden daha çok verim elde etmiş olur.

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinde İşçilerin Sorumlulukları

İş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinde işçilerin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan bazıları şunlardır;
– Kendilerine sağlanmakta olan kişisel koruyucu donanımı doğru bir şekilde kullanmak ve iş bitiminden sonra muhafaza edildiği yere geri koymak
– Makine, cihaz ve taşıma ekipmanlarını doğru ve kurallarına uygun bir şekilde kullanmak
– İşyerindeki makineleri iş dışında keyfi olarak kullanmamak
– İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile iş birliği yapmak
– İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek

İş Güvenliği Kıyafetleri

İş yerinde çalışırken iş kazalarına karşı korunmak amacı ile giyilmekte olan iş güvenliği kıyafetlerine kişisel koruyucu donanımlar adı verilmektedir. Bu kıyafetler iş yerinde çalışma esnasında olası kazalara karşı korunma sağlamak amacı ile kullanılmakta olan ürünlerdir. Genel olarak işçiler bu kıyafetleri giymek istemez ve kendilerine verilen kıyafetleri dikkate almaz. Özellikle ağır işlerde çalışmakta olan her işçi iş güvenliği ve olası iş kazalarına karşı korunmak amacı ile bu kıyafetleri giyinmek zorundadır. İş güvenliği kıyafetleri çalışmakta olan insanların hayatını korumak için tasarlanmış kıyafetlerdir. Bu sebepten dolayı bu kıyafetler mutlaka kullanmalıdır.

İş güvenliği kıyafetleri

İş güvenliği uzmanları belirli aralıklar ile denetim yaparak işçilerin gerekli iş güvenliği kurallarına uyup uymadığını, kişisel donanım kıyafetlerini giyip giymediğini kontrol etmeli ve kuralları ihlal etmekte olan bir personel var ise mutlaka uyararak gerekli önlemi almakla zorunlu bulunmaktadır. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda hem iş veren hem de işçiler ile toplantı yaparak durumun önemini dile getirmelidir.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Para kazanma yolları

Evde Ne Tür İşler Yaparak Para Kazanılabilir

Para kazanma yolları o kadar çok ki, kişi sadece kendisine uygun yolun hangisi olduğunu bulmak …