kurban

Kurban ve Adak Arasındaki Fark Nedir?

Kurban Nedir?

İlk olarak kurbanın kelime anlamına değinelim. Kurban, ilah olarak kabul edilen veya yüceltilmiş bir varlığa sunulmak üzere kesilerek öldürülen canlıdır. Bu, genellikle bir hayvandır. Eski zamanlarda, farklı din ve inanışlar da insanların da kurban edildiği bilinmektedir. Kurban, yüceltilmiş olana yaranmak için kesilir. Bir çeşit göze girme eylemidir.

Kurban İle Adağın Farkı Nedir?

Adak, bir dileğin gerçekleşmesi için kesilen kurbandır. Kurbandakinin aksine bir amaç, bir istek söz konusudur. Dinimize göre adak edilen hayvanın tamamı yoksullara dağıtılır.

Kurbanın Türk Dilinde Yeri

Türk Dili’nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divânu Lügati’t-Türk’te kurban karşılığı olarak “yagış” kelimesi geçmektedir. “يغش Yagış, İslam’dan evvel Türkler’in adak için, yahuttanrılara yakınlık elde etmek için kestikleri kurban” olarak tanımlanır.

Yine aynı eserde ıdhuk (ıduk) kelimesi geçmektedir. “اذق Idhuk: Kutlu ve mübarek olan her nesne. Bırakılan her hayvana bu ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz, sütü sağılmaz, yünü kırkılmaz; sahibinin yaptığı bir adak için saklanır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kurban kelimesinin, Türkçe’ye Farsça’dan, Farsça’ya ise Arapçadan dan geçtiği[5] ve Arapça kurb (yakın olma)dan türediği düşünülse de Arapçada -an eki olmayışı sebebiyle,kurban sözcüğünün İbranicedeki korban (קרבן) sözcüğünden alındığı düşünülebilir.

Arapçada kurban için hedy (hediye)sözcüğü kullanılır.

Kaynakça: Wikipedia

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Para kazanma yolları

Evde Ne Tür İşler Yaparak Para Kazanılabilir

Para kazanma yolları o kadar çok ki, kişi sadece kendisine uygun yolun hangisi olduğunu bulmak …