OHAL ( Olağanüstü Hal) Nedir?

15Temmuz 2016 akşamında başlayan malum olaylardan sonra ülkemizde OHAL yani olağanüstü hal ilan edilmesi gündeme geldi.
Olağanüstü hal, olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.diyarbakirasker670
Ülkemizde genelde askeri darbeler ya da siddetli terör çatışmaları esnasında görmeye alıştığımız ohal durumu son zamanlarda terör saldırıları ile gündeme gelen Fransa’da hala uygulanmaktadır.

Olağanüstü Hal Ne Kadar Sürer?

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek kaydıyla ilan edilebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan hemen sonra, TBMM’nin(Türkiye Büyük Millet Meclisi) onayına sunulur. TBMM tatilde olup-olmaması önemli değildir. Tüm milletvekilleri toplantıya katılır. TBMM’de yapılan toplantı sonrası olağanüstü hal süresi dört ay uzayabilir veya olağanüstü hal kaldırılabilir.

Olağanüstü Hal Sürecinde Olabilecek Şeyler Nelerdir?

  • Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerektirdiği konularda, Anayasa’nın 91. maddesindeki kısıtlama ve usüllere bakmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, aynı gün Resmi Gazete’de yayınlanır ve TBMM’nin onayına sunulur.
  • Sokağa çıkmak kısıtlanabilir, yasaklanabilir.
  • Belirli yerlerde veya belirli saatlerde kişilerin toplu olarak dolaşmaları yasaklanabilir.
  • Kişilerin üstleri, araçları, eşyaları aratılabilir, bulunacak suç eşyalarına, delil niteliğinde el konabilir.
  • Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırılabilir veya bunların artırılması istenebilir.
  • Ruhsatlı da olsa, her türlü silah ve mermilerin taşınması ve nakli yasaklanır.
  • Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklanabilir.
  • Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı, gösteri yürüşü, konuşma yasaklanabilir, ertelenebilir veya yapılacağı yeri, zamanı tespit edilebilir, izne bağlanan her türlü toplantı izlenebilir, gerekiyorsa toplantı dağıtılabilir.
  • İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işveren, işçiyi üç aylık süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlayabilir.
  • Dernek faaliyetleri durdurulabilir.

 

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

Para kazanma yolları

Evde Ne Tür İşler Yaparak Para Kazanılabilir

Para kazanma yolları o kadar çok ki, kişi sadece kendisine uygun yolun hangisi olduğunu bulmak …