Reenkarnasyon Nedir?

İnsanlık var olduğundan bu yana çok farklı dinler ortaya çıkmış ve farklı inanışlar kabul edilmiştir. Bu dinlerin eklentilerinden biri olan reenkarnasyon oldukça batıl ancak milyarlarca insanın inandığı bir inanç sistemidir. Öyle ki günümüzde 1 milyardan fazla insan reenkarnasyona inanmakta ve ruhlarının ölümden sonra farklı bir bedende hayat bulacaklarını düşünmektedir. Buna ruh göçü adını vermekteyiz. Kısaca ölümden sonra tekrar doğmak diyebiliriz. Reenkarnasyon nedir sorusuna gelince bunu daha detaylı bir şekilde yazımızın devamında bulabilirsiniz. Aynı zamanda hangi dinlerin inandığını ve ne şekil uygulamaları olduklarını da anlatacağız.

Budizm’de Reenkarnasyon

Budizm dini reenkarnasyonun çıkış noktasıdır diyebiliriz. Budizm, insanlara ıstırap veren ve sürekli onlara sorunlar yaşatan olayları araştırmakta ve yok etmektedir. İyimser bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmalarını sağlayan Budizm dinine mensup neredeyse 500 milyon insan bulunmaktadır.

Budizm dini reenkarnasyonu çok farklı bir şekilde açıklamış ve inanışın ne kadar güzel olduğu fikrini savunmuştur. Budizm’e göre reenkarnasyon gelişigüzel bir olay değildir ve insan bir önceki hayatında yaptıkları doğrultusunda farklı bir bedene bürünür. Yani bir insan şu an açlık çekiyorsa bu demektir ki bir önceki hayatında çok kötülükler yapmış ve zengin olmuştur. Bu nedenle şimdiki hayatında fakirlik onu bulmuştur. Ya da bir insan şimdi çok zenginse ve çok iyi bir insansa bir önceki hayatında çok fakirlik çekmiş ve çok iyilik yapmış demektir. Bu da onun ödülü niteliğindedir. Budizm dini reenkarnasyonu bu şekilde açıklamaktadır.

İslam’da Reenkarnasyon

İslamiyet ise reenkarnasyon inanışına ters bir tepki ile yaklaşmaktadır. Öyle ki İslamiyet tek tanrılı bir dindir ve bu anlayış İslam’a terstir. Bazı ayetlerde bu inanış ile ilgili üstü kapalı ifadeler olduğu bilinmektedir. Ruh göçünün imkansız olduğu ve Allah’ın biz ölü iken bizleri diriltmesi ve tekrar öldürmesi söylenmektedir. Yani en son nihai hayat Allah’ın yanında son bulacak ve ruh göçü hiçbir şekilde gerçekleşmeyecektir.

Yine de Batıni anlayışına göre İslam’da yer almaktadır.(Batıniler Kuran-ı Kerim’in daha derin anlamlar taşıdığına inanır. Ayetleri de buna göre yorumlarlar) Hatta Batıni anlayışını benimseyenler, aşağıdaki ayetleri referans olarak bizlere sunar.

Allah’ın varlığını nasıl inkar ediyorsunuz ki, sizi ölü iken O diriltti, sonra yine sizi O öldürecek, yine sizi O diriltecektir; nihayet ahirette yalnız O’na döneceksiniz. (Bakara, 28)

Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez. (Vakıa, 60-61)

Bazı Türk düşünürlerin de üstü kapalı olarak ruh göçü hakkında yazdığı sözler mevcuttur. Örneğin;

“Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm.Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.” diyen Yunus Emre, bunun bir örneğidir. Mevlana Celaleddin Rumi ise “Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?” demiştir.

Musevilik’te Reenkarnasyon

Musevilik dininde ise reenkarnasyon detaylı bir şekilde yer almaz. Buna ilişkin olarak bazı Museviler ise Hz. Adem’in önce Nuh sonra Musa Peygamber olduklarına inanmaktadırlar.

hristiyanlıkta reenkarnasyon

Hristiyanlık’ta Reenkarnasyon

Bu konu Hristiyanlık’ta ciddi derecede tartışılır. 19. Yüzyıldan sonra ortaya çıkan Hristiyan akılmarının çoğu ruh göçüne inanır. Bu akımlara göre Hristiyanlık dininin kutsal kitabı İncil’de ruh göçü geçiyordu. Fakat kutsal kitaptaki bozulmalar sonucunda bu inanış yok edildi.

Reenkarnasyon Hakkında İlginç Bilgiler

  • Ruh göçü sonucu tekrar dünyaya geldiğini düşünen çocuklar anadilleri dışında faklı dillerde konuşabiliyorlar. Hiçbir eğitim almamalarına rağmen farklı dilleri çok küçük yaşlarda konuşmaya başlamaları reenkarnasyon olarak nitelendiriliyor.
  • Dünya üzerinde reenkarnasyona uğradığını söyleyen ve farklı ruhları bedenlerinde taşıdıklarına inanan kişiler vardır. Bunlara en iyi örnek Mersin’den geldi. Bir zamanlar öldürülen ABD başkanı Kennedy’nin ruhunu genç bir kardeşimiz taşıyorum diye iddia etmiştir.
  • Eğer reenkarnasyon varsa ve gerçekse toplamda 7 milyar ruh en az 15 kez dünyaya gelmiş gitmiş demektir.
  • Reenkarnasyona inanan ülkelerin başında ABD gelmektedir. Öyle ki her 4 kişiden biri reenkarnasyona inanmaktadır.
  • Reenkarnasyon olayına görmüş geçirmiş kişiler inanıyor. Bazı yaşanmışlıklar onların bunamasına ve farklı bir hayatlarının olduklarına inandıklarını söylüyor.

Reenkarnasyona en güzel örneği yaşanmış gerçek bir olayla verip noktalayabiliriz:

Bir gün adamın teki sıradan hayatını yaşarken düşüp bayılır. Daha sonra uyandığında aklına hiç bilmediği şeyler gelir. Bu genç adam 25 yaşındadır. Gördüğü şeyler reenkarnasyon inanışı ile ilgilidir. Daha önceki hayatını görür ve bir trafik kazası sonucu öldüğünü hatırlar. Daha önce yaşadığı adresi bulur ve önceki hayatta babası olan kişiyle karşılaşır. Babası oldukça yaşlanmıştır ve bu adam ona yabancı gelmiştir. Daha sonra genç adam onlara ölen oğulları olduğunu, bir trafik kazasında öldüğünü, sadece kendilerinin bilebilecekleri bilgileri söylemiştir. İlk başta herkes onun bir sapık ve deli olduğunu düşünmüştür ancak daha sonralarda birçok kişi bu adama inanmıştır.

Reenkarnasyon inanışı ile yaşanmış ve bir süre gündemde durmuş bir hikayedir. Hikaye gerçek ancak olayın ne kadar gerçek olduğu tartışılır.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

okur yazar

Uluslararası Okuryazarlık Günü Ne Zaman?

Hiç konuşmadığınız bir dile sahip bir ülkeye gittiniz mi? Eğer öyleyse, belki de en temel …