rehber

Rehberin Eş Anlamlısı Nedir?

Rehber kelimesi yaşamımızda farklı anlamlarda karşımıza çıkabilmektedir. İlk akla gelen anlamlar ise kılavuz veya kılavuzluk edendir. Peki, kılavuz nedir? Rehber kelimesiyle yer değiştirilebilecek bu kelimenin anlamlarına bir göz atalım.

Bir tarihi yapıyı veya belirli bir coğrafi bölgeyi iyi bilen, bu konuda yanındakilere yol gösteren kişilere rehber veya kılavuz adı verilir.

“Gezi rehberimiz bu tarihi sarayın ne zaman inşa edildiği ile ilgili bilgi verdi.”

“Köye gitmek için bölgeyi bilen bir rehberden yardım istedik.”

Yukarıda örneklerini gördüğümüz cümlelerde rehber veya kılavuz kelimelerini birbirleri yerine kullanabiliriz. Belirli bir yeri, yapıyı veya bölgeyi bilen ve bazen bunu meslek olarak yapan kişilere rehber denebilir. Kılavuz veya rehberin bir diğer anlamı da, yine bize yol gösteren yazılı ürünlerdir. Bir dergi, kitap veya kullanma kılavuzuna rehber adı verebiliriz.

“Yabancı bir ülkeye giderken o dilde kullanılan genel cümleleri görmek için yanına bir rehber almalısın.”

“Telefon rehberinden çilingirin numarasını aldım.”

“Yeni bulaşık makinemin nasıl kullanıldığını anlamak için kılavuza bir göz attım.”

Bir konuda doğru olanı gösteren, insanlara yardımcı olan, bilgi veren veya öncülük eden kişi veya nesnelere de rehber denildiğini biliyoruz.

“Araştırmacı bir tarihçi olarak, geçmişte yaşanılan olayları sanki bugün yaşanmış gibi öğrenmemize rehberlik ediyor.”

“Gelecek çağlara rehberlik edecek bir eser yazmıştı.”

“Öğretmenin doğru bir okul tercihi yapmamda bana rehberlik etti.”

Rehber sözcüğü yine yol gösterici anlamına gelen ve olumlu yönde yön veren, doğruyu bulmaya yardımcı olan kişi veya nesneler için kullanılabilir. İnsanlara yol gösteren veya onlara ışık tutan, kişiler için rehber kelimesi kullanılabilir.

“Elimdeki kitap bana resim sanatında başarılı olmanın yollarını öğrenme konusunda rehberlik ediyor.”

“Kendisi bilimsel alanda önemli çalışmalar yapıyor, yeni buluşlarıyla adeta insanlığa rehberlik ediyordu.”

Kılavuz anlamında kullanılan rehber sözcüğü delil olarak da kullanılmaktadır. Rehber gibi anlamlarını sorgulamak istediğiniz tüm kelimeleri internet sitemiz olan http://rehber.anlamlisi.org/ adresinden hemen öğrenebilirsiniz. Akıcı ve zengin bir anlatıma sahip sayfamız üzerinde bir kelimenin eş ve zıt anlamlı karşılıklarını hemen keşfedin.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

okur yazar

Uluslararası Okuryazarlık Günü Ne Zaman?

Hiç konuşmadığınız bir dile sahip bir ülkeye gittiniz mi? Eğer öyleyse, belki de en temel …