ömer hayyam kimdir Etiketi Sonuçları

Ömer Hayyam Kimdir?

Asıl adı Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam‘dır. Ömer Hayyam olarak bilinmektedir. İran’ın Nişabu...

2 sene önce