tek hücreli canlılar

Tek Hücreli Canlılar ve Organizmaların Özellikleri

Tek hücreden oluşan canlılara tek hücreli canlılar denir. Bilindiği üzre yaşayanların en küçük yapı taşı olan hücreler birleşerek canlıyı oluşturur. Tek hücreli canlı veya organizmalarda ise canlı eşittir hücredir. Bu canlıların tüm yaşamsal faaliyetleri tek bir hücre içerisinde bulunmaktadır. Yani beslenme, solunum, üreme ve boşaltım gibi eylemleri tek bir hücre içerisinde gerçekleştirirler.

Canlılar, alem olarak beş grupta incelenir. Bunlar monera, protista,mantar, hayvan ve bitkidir. Monera ve protista aleminde tek hücreli canlılar yer alır. Monera ve protista aleminin birbirinden farkı hücre biçimleridir .  Bu hücre biçimleri prokaryot ve ökaryottur.

Prokaryot Tek Hücreli Canlılar

Zarla çevrili gerçek bir çekirdeği, endoplazmik retikulumu, plastları ve mitokondrileri bulunmayan, bir veya bir kaç DNA modülü içeren canlılardır. Bakteriler ve mavi-yeşil algler prokaryot canlılara örnektir.

Bakteriler

bakteriler

Tek hücreli canlılara en basit örnek bakterilerdir. Çoğunlukla yuvarlak, çubuk şeklinde veya yay şeklinde görülürler. Toprakta, havada ve suda yani her yerde bakteri vardır. Hatta vücudumuzda bile yaşayan bir çok bakteri çeşidi bulunur. Bunların bazıları sindirimi kolaylaştırır, bazıları ise dizanteri hastası olmamıza neden olur…

Bitkiler tarafından gerçekleştirilen fotosentez gibi bir durumları olmadığından, besinleri dışarıdan temin ederler. Yani bir bitki, hayvan veya bunlardan meydana gelmiş bir gıda üzerinde bulunabilirler. Bakteri deyince gözümüzde kirli ve pis ortamlar canlansa da yediğimiz yoğurt, peynir vb. gıdalar onlar sayesinde olur. Ayrıca hamurun mayalanmasını sağlayan bakteri türleri vardır.

Mavi-Yeşil Algler

mavi-yeşil algler
Mavi-Yeşil Algler

Bunları bakterilerden ayıran özellikleri, kendi besinlerini üretebilmeleri için pigmentler içermeleridir. Yani kendi besinlerini üretebilen canlılardır. Mavi-Yeşil algler suda veya çok nemli ortamlarda yaşarlar. Kendi içerisinde türleri bulunan bu canlıların bazıları birbirine tutunurken, bazıları tek başına yaşarlar.

Arkeler

Olumsuz koşullarda bile yaşayabilen canlılardır. RNA gen dizilimlerinden dolayı bakterilerden farklı sınıflandırılır. Arkeler, bakterilerin var olamadığı koşullarda bile yaşayabilir. Ayrıca bakteriler gibi hastalık yapan türleri bulunmaz.

Ökaryot Tek Hücreli Canlılar

Belli bir çekirdek yapısına sahip, prokaryotlardan daha gelişmiş hücrelere sahip tek hücreli canlıları belirtir.

Amip

amip
amip

Sürünerek ilerleyen tek hücreli canlı sınıfının genel adıdır. Yani amip diye bir canlı yoktur. Amiplerin ortak özellikleri yalancı ayak denilen bir uzuv ile hareket etmesidir. Tatlı sularda yaşasalar da insan veya hayvan vücudunda kalın bağırsakta da yaşayabilen türe sahiptir. Bu amip türü ise “amipli dizanteri” hastalığına sebep olmaktadır.

Öglena

Öglenalar hem hayvanlar gibi besin ihtiyacını dışarıdan karşılayabilir, hem de fotosentez ile besinlerini kendileri üretebilir. Tür sayısı bine kadar çıkan bu tek hücreli canlı, amip gibi protista alemine mensuptur. Öglenalar, bataklıklar ve göller gibi birçok su kaynağında bulunabilirler. Özellikle çok miktarlarda bulunduklarında suyun renginin yeşile dönmesine sebep olurlar. Boyutları 15-500 mikrometre arasında değişiklik gösterebilir.

Algler

Yukarıda prokaryot hücre yapısına sahip mavi-yeşil alglerin yanı sıra ökaryot hücre yapısına sahip alg çeşitleri de vardır. Bitkiler alemine benzer özellikler gösterse de bu grupta yer almazlar.

Terliksi Hayvan

terliksi hayvan
terliksi hayvan

İsmini şeklinden aldığı aşikar olan ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir hayvandır. Oksijen, besin ve güneşe doğru yönelir. Çoğunlukla bölünmeyle ürerler. İyi beslenen bir paramesyum(terliksi hayvan) günde 4-5 defa bölünebilir. Bazen eşeyli üreme yaptıkları da görülür.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

green spot algae

Yeşil Nokta Yosunu

Yeşil nokta yosunu, bitkili akvaryumlarda sıkla görülen, özellikle cam ve sert yapraklı bitkilerde yeşil parlak …