tjk tarihçesi

TJK – Türkiye Jokey Kulübü Tarihçesi

TJK, at yarışları düzenleme ve müşterek bahis organizasyonu konusunda yetkilendirilmiş tek kurumdur. Tarım Bakanlığı’nın belirli sürelerle yenilediği bir sözleşmeyle yarışmaların düzenlenmesine izin verilir. Türkiye Jokey Kulübü kısaltması TJK’dır.

TJK Tarihçesi

Smyrna Races Club

1856 yılında İzmir’de at yarışları yapılmaya başlamıştır. Bu yarışların düzenlenmesin öncü isim, İngiliz Konsolosu Mr. Petterson ve Evliyazade Refik Bey’dir. Smyrna Races Club yani İzmir Yarış Kulübü adıyla her yıl Paskalya günleri düzenlenmiş ve bu yarışlar 1. Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir.

Osmanlı Jokey Kulübü

1909 yılında kurulmuştur. Fakat çalışmaları hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Osmanlı Jokey Kulübü’nün Başkanlığını 1913 yılında Sadrazamlığa gelen Sait Halim Paşa yapmıştır.

Sipahi Ocağı Yarışları

İzmir’de yapılan yarışlar, savaş sebebiyle sekteye uğruyordu. Sonra eren İzmir Yarış Kulübü yarışları neticesinde, dönemin güçlü isimlerinden Enver Paşa’nın da desteğiyle yarışlar İstanbul’da düzenlenmeye başlandı. 1913 yılında Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü ve Islahi Nefsi Feres Cemiyeti (At Soyunu İyileştirme Derneği) kuruldu. VeliEfendi’nin de yarış yeri olarak seçilmesi bu döneme rastlamaktadır.

İlk Gazi Koşusu 1927 yılında Ankara’da düzenlenmiştir. Bu koşuyu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de izlemiştir.

Türkiye Jokey Kulübü

3 Ekim 1950 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanının onayları alınarak o dönemin Devlet Bakanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Saim Önhon, Halim Sait Türkhan, Nejat Evliyazade ve Sait Akson tarafından kuruldu. 14 Nisan 1951’de de Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın katılımıyla Kulübün lokali Ankara Ziya Gökalp Caddesinde açıldı.

Türkiye Jokey Kulübü, 3 Ekim 1953 tarihinden beri 6132. Sayılı Yasanın 5. Maddesi’ne uygun olarak ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan aldığı yetkiyle at yarışlarını düzenlemektedir. Bu sözleşmelerin sonuncusu 31 Aralık 2017 tarihine kadar yenilenmiştir.

1954 yılında; İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 43 yarış günlük bir program uygulanmıştı. Günümüzde ise bu 3 ilimize, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Kocaeli de eklenerek yarış yapılan il sayısı 9’a çıkartılmış ve at yarışları yıl boyunca aralıksız olarak düzenlenmeye başlamıştır.

Günümüzde başkanlığını 2015 yılında göreve gelen Yasin Kadri Ekinci yapmaktadır.

Hakkında Selim Çayır

80'lerin son kuşağından, bilginin satılamayacak veya satın alınamayacak olduğunu düşünen, bildiklerini bu mecra vasıtasıyla misafirlerine aktarmayı hedeflemiş Bilgi Rehberi yazarı...

İlginizi Çekebilir

altın elbiseli adam

Altın Elbiseli Adam Kimdir?

Altın Elbiseli Adam; altın gibi bir kalbi olan Barkın Bayoğlu… Motosiklet camiasının önde gelen duayen …